Χειρουργική με Laser και ραδιοσυχνότητες

Χειρουργική με Laser και ραδιοσυχνότητες

 

Η χρήση του CO2 Laser σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναντικατάστατη στην ειδικότητα μας. Στην ατρησία των ρινικών χοανών, πολλές φορές στη χειρουργική του λάρυγγα (θηλώματα, όγκους, ευρειαγγείες κ.α.), στη χειρουργική της ωτοσκλήρυνσης (αναβολοτομή), αλλά και κάποιες φορές στη χειρουργική του στοματοφάρυγγα.

'Ομως είναι σίγουρα, σήμερα πιά, πολύ μικρότερη η χρήση του αφού σε πολλές περιπτώσεις αντικαταστάθηκε τα τελευταια 8-10 χρόνια από τις ραδιοσυχνότητες. Αυτό γιατί είναι πολύ πιό "ευγενείς" με τους ιστούς τους οποίους δεν κατακαίουν όπως το Laser. 'Ετσι στην χειρουργική των ρινικών κογχών, σε επεμβάσεις στο στόμα (για ροχαλητο, άπνοιες, αφαίρεση αμυγδαλών ή όγκους) και τη γλώσσα, σε επεμβάσεις στο δέρμα έχουν πλήρως υποσκελίσει το Laser.

Οι επεμβάσεις έγιναν πιό ανώδυνες, συνήθως δεν χρειάζεται νοσηλεία και η μετεγχειρητική πορεία είναι πολύ πιό ταχεία.